Mar 16

SODES 2015 TEKLİF ÇAĞRISI AÇIKLANMIŞTIR.

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES) 2015 yılı uygulamaları başlamıştır. GAP ve DAP illeri, Adana, Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak olan SODES programının başvuru süreci aşağıdaki gibidir:
·        Proje teklifleri internet sitemizden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 13 Mart–15 Nisan 2015 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 15 Mayıs 2015 tarihine kadar ise Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir.
·        2015 yılında gerçekleştirilecek olan SODES uygulamalarında http://www.sodes.gov.tr adresinde yer alan 2015 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri esas alınacaktır.
·        Valilik Değerlendirme Komisyonu, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin önceliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirecek ve uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Bakanlığa göndereceklerdir.
·        Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri, değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilecektir. Desteklenecek projeler Bakanlık tarafından hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Valiliğe bildirilecek ve Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.

Ara 08

2013-79-0194 no’lu “Sodes Seninle Geleceğe Bak Güvenle” projesi kapsamında ihtiyaç duyulan perde malzemeleri alımı

İHALEYİ YAPAN KURUMUN ADI: Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İhale kayıt numarası*                                      :

 

1 – İdarenin

a)    Adresi: Akpınar Cad. Valilik Binası kat:1 79100-KİLİS

b)    Telefon ve Faks numarası                      : (348)8134052

c)    E-posta                                                      : kilismem@meb.gov.tr

2 -  İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı     : 2013-79-0194 no’lu “Sodes Seninle Geleceğe Bak                             Güvenle” projesi kapsamında ihtiyaç duyulan perde malzemeleri alımı.

3 – İhalenin                                             :

a)    Yapılacağı yer                            : AR-GE Bürosu Ş. Hasan Özüberk Anadolu Lisesi

b)    Tarihi ve saati                                         : 16/12/2014 Saat : 08:15

 

 

2013-79-0194 no’lu “Sodes Seninle Geleceğe Bak Güvenle” projesi kapsamında ihtiyaç duyulan perde malzemeleri alımı KİK.’in 22/d maddesine göre doğrudan temin yöntemi ile yapılacaktır.

 

Not: İhale evrakları AR_GE biriminden imza karşılığı elden teslim alınacak ve teklifler de yine imza karşılığı elden teslim edilecektir. Bunun dışında mail, faks, posta vb. yolla gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınabilir

Ara 08

2013-79-0194 no’lu “Sodes Seninle Geleceğe Bak Güvenle” projesi kapsamında ihtiyaç duyulan tüketim-ofis malzemeleri alımı

İHALEYİ YAPAN KURUMUN ADI: Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İhale kayıt numarası*                              :

 

1 – İdarenin

a)      Adresi                                          : Akpınar Cad. Valilik Binası kat:1 79100-KİLİS

b)      Telefon ve Faks numarası                      : (348)8134052

c)      E-posta                                                       : kilismem@meb.gov.tr

2 -  İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı     : 2013-79-0194 no’lu “Sodes Seninle Geleceğe Bak                             Güvenle” projesi kapsamında ihtiyaç duyulan tüketim-ofis malzemeleri alımı.

3 – İhalenin                                               :

a)      Yapılacağı yer                               : AR-GE Bürosu Ş. Hasan Özüberk Anadolu Lisesi

b)      Tarihi ve saati                                : 12/12/2014 Saat : 08:304

 

 

2013-79-0194 no’lu “Sodes Seninle Geleceğe Bak Güvenle” projesi kapsamında ihtiyaç duyulan tüketim-ofis malzemeleri alımı KİK.’in 22/d maddesine göre doğrudan temin yöntemi ile yapılacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınabilir.

Toplam 54 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »